כל אחד והסנדוק שלה

כל מה שטוב וטרי משוק לוינסקי אליכם הביתה